Thứ Năm, ngày 09 tháng 6 năm 2011

Hoa Phú Quốc


Hoa Đèn lồng "một loại Dâm bụt"


Hoàng Hậu đỏ.


Phượng ở đâu cũng đỏ thắm.


Ong đang hút nhụy Súng!


Mong manh như nàng Hoa Giấy trước gió!