Thứ Tư, 6 tháng 4, 2011

Rừng nến cầu nguyện - Phan the Hai

Đốm lửa nhỏ thiêu cháy đồng cỏ lớn. Những gì đã và đang diễn ra ở Bắc Phi và Trung đông đã chứng minh cho nhận định đó. Biết đâu, nhờ ơn Tiệc, Cù Huy Hà Vũ trở thành một đốm lửa ở xứ Thiên đường. Tại sao không!

P.T.H.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét