Thứ Ba, 5 tháng 7, 2011

Hải trình bằng thơ - "Cu Làng Cát Blog"

Cựa lạch Roòn sóng dồn ký ức

Nơi ghe thuyền thổn thức tình quê

Những ngày xuôi ngược đi về

Lược trình ra Bắc lược kê mấy dòng

Ngó ra mù mịt hòn Ông

Ngoài sóng ngả một vùng rạn Ló

Rãy Hoành Sơn lồ lộ cao phong

Thuyền đi yên ngựa thẳng dong

Núi Ôông chộ mặt, mụi Rồng nê ra

Dáng Vụng Chùa, thân bà phơi cánh

Bóng Hòn La thấp thoáng kề bên

La Ngoài, Cỏ trửa hai bên

Mụi Ông trong bại đất liền bò ra

Chạy kênh trong vừa qua Xó Rác

Gió Nam Lào bụi cát từng cơn

Gió rọc thổi đưới Nam Sơn

Núi cao, cò thắt, lắm cơn gió lò…

Hòn Sơn Dương mịt mờ xanh biếc

Rạn Thôn Đông nối tiếp không rời

Bến chim, đảo cánh bắt mồi

Rọc Roòn ngó chộ là nơi vụng Nàng

Trong vụng Nàng có chàng vụng Áng

Nơi trú chưn ngày tháng động trời

Khi mô gió tốt êm vời

Vượt qua cựa khẩu là nơi an điềm

Cựa Lạch Sót lặng bằng trong vụng

Thuyền chạy lên đưa đúng đòn cân

Hồng Lam qua đó cũng ngưn

Nơi đây Nghệ-Tĩnh sóng dâng cũng vào

Qua Bãi Đào, rú cao Hòn Mắc

Ngó mù khơi như lạc một mình

Hòn Nồm nho nhỏ xinh xinh

Qua cống lạch Nghệ cho tinh kẻo lầm

Mé nước ngầm vàng thâm đỏ tía

Đảo Song Ngư đáo địa thuở nào.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét