Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2011

TÂM SỰ CỦA “MINH ĐẠP” - QUỲNH CHI

Tôi đạp vào mặt người biểu tình

Mà thiên hạ bảo tôi đạp vào mặt Nhân dân

Đạp vào mặt Lòng yêu nước

Đạp vào mặt Giống nòi, Tổ quốc

Đạp vào mặt Truyền thống Anh hùng…


Thiên hạ gọi tôi là kẻ súc sinh

là thằng súc vật

là tên ác ôn không có tính Người

Thiên hạ hỏi kẻ nào đã sinh ra tôi

Thằng nào dạy mi, biến mi thành súc vật?

Mày ăn cơm hay mày ăn cứt?

Từ ngày Mười Bảy tháng Bảy năm Hai ngàn mười một

Tôi thành kẻ bơ vơ trước cả bố mẹ mình

Vợ con khinh

Họ hàng xa lánh

Dẫu tôi biết biển Đông đang nổi sóng

Dẫu tôi biết lòng người đang sục sôi

Dẫu tôi biết bố mẹ tôi xấu hổ với mọi người

Tôi cũng biết

Hàng ngày tôi ăn cơm

của người nông dân một nắng hai sương cấy hái trên đồng

Tôi mặc áo của người công nhân cặm cụi sớm khuya bên máy may máy dệt

Nhưng tôi cũng biết

những người này không trực tiếp cho tôi

Tôi biết người cho tôi không làm ra của cải

Người dạy tôi không biết điều hay, lẽ phải

Nhưng họ trực tiếp cho tôi những cái tôi cần!

Họ dạy tôi họ đại diện cho Nhân dân

đại diện cho Đất nước.

Phục vụ họ là phục vụ Nhân dân, Tổ quốc.

Phải mạnh tay, mạnh chân với người họ không ưa

Có thể họ là những kẻ khùng điên, dối trá, lọc lừa

Nhưng nếu họ không còn

Tôi lấy gì để sống?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét