Thứ Hai, 6 tháng 5, 2013

Toàn bộ số tiền của dự án Năng lượng mặt trời đã được giải ngân

Theo Blog Bát Trảm Đao
Theo thông tin chính thức từ bộ Ngoại giao Phần Lan, tính đến ngày 21/11/2012, toàn bộ số tiền 5.73 triệu EUR đã được chính phủ Phần Lan giải ngân cho dự án “Ứng dụng điện mặt trời cho khu vực miền núi và dân tộc ở Việt Nam”. Như vậy, chính phủ Việt Nam đã nhận nợ số tiền này và ghi vào tổng nợ công của Chính phủ. Ngoài ra, điều này cũng cho thấy đến thời điểm 21/11/2012, toàn bộ dự án đã được nghiệm thu, bàn giao và thanh quyết toán cho các bên. Vậy thì tại sao đống thiết bị trên xã Háng Đồng vẫn còn nguyên đó? Câu hỏi này ai sẽ phải trả lời cho công luận được biết?


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét