Thứ Năm, 24 tháng 10, 2013

Cập nhật danh sách các nhà hảo tâm đóng góp cho chương trình: "CÙNG EM VƯỢT LŨ TỚI TRƯỜNG”


Danh sách ban điều hành chương trình:

- Ông: Nghiêm Ngọc Trai. Nơi ở Đống Đa, Hà Nội. Số CMT 011354220 CA HN cấp 22/8/2002. Trưởng nhóm.

- Ông: Hoàng Cường. Nơi ở Ba Đình, Hà Nội. Số CMT 011956841 do CA HN cấp 24/2/2010. Thành viên. (Sđt: 0936211898)

- Ông: Đặng Trần Tùng. Nơi ở 25H Đường Cầu Giấy, Hà Nội. Số CMT 011805579 CAHN cấp ngày 27/4/2001. Thủ quỹ. (Sđt: 0904774288)
---
Tài khoản của chương trình:
Đặng Trần Tùng, số TK 49407793 mở tại VP Bank, Chi nhánh: Hà Nội, SWIFT Code: VPBKVNVX


Hoặc liên hệ theo các số điện thoại: Anh Tùng: 0909774288 - Anh Cường: 0936211898
Danh sách các nhà hảo tâm đóng góp cho chương trình:

1. Hoàng Nguyễn Hương Trà: 500.000đ (CHC nhận)

2. Đỗ Thế Đăng: 500.000đ (CHC nhận)
3. DzungNguyen Ntk: 500.000đ
4. Heidi Dang: 2.100.000đ (CHC nhận)
5. Nguyễn Hãn: 500.000đ (CHC nhận)
6. GIAN TU HAI: 500.000đ
7. DO TIEN THANH: 500.000đ
8. NGUYEN BICH TUYEN: 50.000.000đ
9. Tôn nữ diễm Trang: 1.000.000đ
10. Mai Thủy: 4.220.000đ
11. Trinhle Le: 1.605.000đ
12. Hòa Trịnh: 500.000đ (CHC nhận)
13. Hà Bánh Mỳ: 500.000đ (CHC nhận)
14. Hung T.K Le: 4.980.000đ (CHC nhận)
15. Hang Dang: 4.200.000đ (CHC nhận)
16. Thỏ Ngọc: 1.000.000đ (CHC nhận)
17. Lưu Đức: 500.000đ
18. Phạm Bá Quang: 200.000đ
19. Hoàng Huy: 500.000đ
20. Ngọc Vũ: 2.000.000đ
21. Đặng trần Tùng: 1.000.000đ
22. Nguyễn Thị Phương Thảo: 500.000đ
23. Tuyet A Jethwa: 320.000đ
24. Bạn chị Tuyet A Jethwa: 4.020.000đ
25. Nguyễn Hồng Kiên: 500.000đ
26. Quang Thắng: 200.000đ
27. Khổng Hy Thiêm: 250.000đ
28. Tiền còn lại của CT Miền Trung: 2.810.000đ (100 EUR)
29. Nguyễn Mỹ Hạnh (Myhanh Nguyen): 6.300.000đ
30. Trịnh Đình Quang: 500.000đ

31. Ba Hiền: 500.000đ
32. Lân Thắng: 500.000đ
33. Cherry Tomato: 2.000.000đ
34. Hoàng Hà: 500.000đ
35. Đỗ Tiến Thành: 500.000đ (lần 2)
36. Nguyễn Thị Ngọc Trinh: 200.000đ
37. Lê Tuyết: 200.000đ
38. Đào thu Phương: 1.000.000đ
39. Nguyễn Thị Minh Nguyệt: 1.000.000đ
40. Nguyễn Văn Mạnh: 2.000.000đ
41. Ẩn danh: 20.000.000đ
42. Đặng Bích Phượng: 300.000đ
43.  Hạnh Liberty: 500.000đ
44.Phạm Thị Ngọc Hiếu: 1.000.000đ
45. Nguyễn Văn Phương: 200.000đ
46. Minhhoang Tran (Bác Vịt): 10.350.000đ
47. NGUYEN BICH TUYEN (lần 2): 50.000.000đ.
48. Trầm Tử: 500.000đ
49. Dương Thị Thu Hiền: 200.000đ
50. Facebooker Cranky Gal: 500.000đ
51. Quỹ DOAN L PHỤNG THU - LE DOAN TTEE FUND FR ENCOURAGE SLF RELIANCE U/A 12/26/97 LAS VEGAS NV 89149-4616: 41.930.070đ.
52. Diễn đàn GPE (Thảo Tôm): 1.000.000đ.
53. Liên Huỳnh: 500.000đ.
---
TỔNG CỘNG ĐẾN NGÀY 31/12/2013 SỐ TIỀN LÀ: 228.085.070đ
Chiều ngày 26/10/2013 đã chuyển khoản cho nhà trường Xéo Dì Hồ lần 1 để bắt đầu triển khai công việc là:
50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng chẵn)Ngày 19/12/2013 đã chuyển tiếp 40 triệu đồng, tổng số đã chuyển cho Háng Đề Sủa 90 triệu đồng.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét