Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2013

NO-U đi thăm Hoàng Su Phì - Hà Giang.

Tranh thủ những ngày đẹp trời của tiết thu, và cũng nhân dịp chị Bùi Hằng ra bắc thăm cháu ngoại. Mấy chị em, ông cháu đã lên thăm Hoàng Su Phì, nơi biên giới địa đầu của tổ quốc.
Nhân dịp này chúng tôi đã không quên tôn vinh những người con của Tổ Quốc đã ngã xuống vì đất mẹ Việt Nam ngay trên mảnh đất quê hương.
1 nhận xét: