Thứ Hai, 28 tháng 7, 2014

LÝ THÚ VỀ CỜ PHẬT GIÁO THẾ GIỚI


Người phác họa lá cờ Phật giáo là một người Mỹ - Henry Steel Olcott, một nhà ngoại cảm tài ba, sinh ngày 02/8/1832 tại New Jersey, Hoa Kỳ mất ngày 17/2/1907 tại Adgar, Ấn Ðộ. Ông là Ðại tá Hải quân của Hoa Kỳ, ông chưa hề học hỏi về giáo lý nhà Phật, khi cơ duyên tới, ông đang làm phóng viên tờ ‘The New York Daily Graphic’, toà báo đã giao cho ông nhiệm vụ gặp một phụ nữ Ucraina gốc Đức là Helena Petrovna Blavatsky, để viết bài về những sự kiện huyền bí của bà. Tại một nông trại ở New York, hai người gặp nhau, từ đó bà H.P.Blavatsky hướng dẫn ông trên con đường đạo. 

H.S.Olcott có công lớn nhất trong công cuộc chấn hưng Phật giáo Tích Lan [nước Sri Lanka hay Ceylon] từ đó nhà Phật học uyên thâm Anaragika Dharmapala người Tích Lan, môn đệ của Olcott, đã khôi phục nền Phật giáo Ấn Ðộ và cũng từ đó dần dần Phật giáo truyền bá sang phương Tây, rồi khắp thế giới. Từ năm 1885 đến 1889, Anaragika Dharmapala đã dành hết thì giờ cho phong trào chấn hưng Phật giáo, trở thành nhà truyền bá Phật Pháp vĩ đại nhất của thời đại chúng ta. Trong thời gian này, Dharmapala cùng với đại tá Olcolt thành lập tuần san ‘San-darasa’ bằng tiếng Sinhalese và tháng 12/1888 cho ấn hành số đầu tiên tạp chí ‘Phật tử’ – The Buddhist bằng Anh văn do đức Linh mục Charles Webster Leadbeater làm chủ nhiệm. Tạp chí này sau trở thành cơ quan ngôn luận của Hội Thanh Niên Phật Tử Colombo – Colombo Young Men’s Buddhist Association và đến nay đã có một lịch sử lâu dài cả thế kỷ phụng sự Đạo Pháp. 

Chân dung Đại tá Henry Steel Olcott (1832-1907)
Sự nghiệp truyền bá và chấn hưng Phật giáo của ông Olcott không thể nói hết trong khuôn khổ bài này. Ông đã tổ chức những trường học Phật giáo khắp xứ sở Tích Lan, từ thành thị tới thôn quê hẻo lánh. Khởi đầu: 
– Năm 1897 thành lập 46 trường Phật giáo 
– Năm 1903 số trường học Phật giáo đã lên đến 174 
– Năm 1940 đã có 429 trường
Trung bình, mỗi năm hoàn tất cả tổ chức và xây cất được 9 trường học Phật giáo trên đất Tích Lan. Trong số hơn 600 trường, chỉ có 12 trường Phật giáo do chính phủ tài trợ, số lớn đều là từ tiền công đức. Hiện nay, ngoài trà Ceylon, đảo quốc Tích Lan nổi tiếng có nhiều trường học nhất Nam Á với chế độ miễn phí hoàn toàn, 96% dân số đọc viết. Ngoài trường của chính phủ, và Phật giáo, còn có rất nhiều trường của Thiên Chúa giáo. Không chỉ riêng ở Tích Lan, ông Olcott còn vận động để mở các trường học Phật giáo ở các quốc gia khác như Nhật Bản, Thái Lan, Miến Ðiện, Ấn Ðộ. 

Năm 1889, ông cùng Thượng tọa Susmangala, người Tích Lan, phỏng theo sáu mầu hào quang phát ra từ xá lỵ của Ðức Phật (xanh đậm, vàng, đỏ, trắng, cam và mầu tổng hợp của năm mầu này) để phác họa ra mẫu cờ Phật giáo, về ý nghĩa ông phát biểu như sau: “Nó có thể được các quốc gia Phật giáo chấp nhận như một biểu tượng quốc tế cho tín ngưỡng của họ, giống như Thánh giá với tín đồ Thiên Chúa giáo.” Lá cờ này được Tích Lan công nhận và treo tại các chùa ở xứ này từ năm 1889, và 61 năm sau, tại Ðại hội Phật giáo Thế giới lần đầu tiên tổ chức tại Colombo thủ đô Tích Lan, từ ngày 25/5/1950 đến 08/6/1950 có 26 nước tham dự: Anh, Ấn Ðộ, Bhutan, Ðức, Hawai, Hong Kong, Campuchia, Lào, Malaysia, Miến Ðiện, Hoa Kỳ, Na Uy, Nam Dương, Nhật Bản, Nepal, Pháp, Phi Luật Tân, Sikkim, Canađa, Tây Tạng, Thái Lan, Thụy Ðiển, Tích Lan, Triều Tiên, Trung Hoa, Việt Nam. Phái đoàn Phật giáo Việt Nam do Thượng tọa Tố Liên, trụ trì chùa Quán Sứ Hà Nội làm đại biểu chính thức và ông Phạm Chữ - công chức Bộ Ngoại giao tháp tùng làm thông dịch. Hội nghị đã thành lập Hội Liên hữu Phật giáo Thế giới – The World Fellowship of Buddhist và chọn lá cờ này làm cờ Phật giáo Thế giới. 

Ngày 06/5/1951, tại chùa Từ Ðàm, Huế, Ðại hội Phật giáo ba miền Bắc Trung Nam, gồm 51 đại biểu tăng già và cư sĩ, sau 4 ngày họp, đã thành lập Tổng hội Phật giáo Việt Nam. Trong dịp này, Thượng tọa Tố Liên đã tặng Ðại hội lá cờ Phật giáo Thế giới, và Đại hội đã chấp nhận lá cờ này là cờ Phật giáo Việt Nam. 

Bằng tâm hồn thiết tha, ròng rã suốt 38 năm, ông Henry Steel Olcott đã dùng quãng đời quí báu của mình để phục vụ tha nhân. Ông mất tại Adgar, quê hương Ðức Phật, hưởng thọ 75 tuổi. 

Ý nghĩa của lá cờ Phật Giáo: 
Cờ Phật giáo là biểu trưng tinh thần thống nhất của Phật tử trên toàn thế giới. Cờ Phật giáo tượng trưng cho niềm Chánh tín và sự yêu chuộng hòa bình của mọi Phật tử. Cờ Phật Giáo còn có ý nghĩa cắt bỏ quan niệm cố chấp các ranh giới địa phương, đoàn kết để phụng sự lý tưởng từ bi của Đức Phật. 

Ý nghĩa của màu sắc: 
Xanh đậm: Tượng trưng cho Ðịnh căn, cho sự rộng lớn, sáng suốt. 
Vàng: Tượng trưng cho Niệm căn, có Chính Niệm mới sinh Ðịnh và phát Huệ. 
Ðỏ: Tượng trưng cho Tinh Tấn căn. Có tinh tấn mới khắc phục được mọi trở ngại, nghịch cảnh. 
Trắng: Tượng trưng cho Tín căn, niềm tin không lay chuyển, và có tín căn là có nhân duyên với chư Phật và nguồn gốc sanh ra muôn hạnh lành. 
Da cam: Tượng trưng cho Huệ căn. Khi có Tín, Tấn, Niệm, Ðịnh đầy đủ thì Tuệ sẽ phát sinh. 
Màu tổng hợp: Tượng trưng cho tinh thần đoàn kết của tín đồ Phật giáo trên toàn thế giới, cho tinh thần đoàn kết quảng đại, bất phân biệt, vị tha, yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới.
Năm sắc theo chiều dọc: Xanh đậm, vàng, đỏ, trắng, cam, tượng trương cho hào quang chư Phật. 
Năm sắc theo chiều ngang, chiếm diện tích 1/6 lá cờ, là mầu tổng hợp tượng trưng cho ánh sáng chư Phật.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét