Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2011

TIÊN SƯ CHÚNG MÀY - Hà Bắc

Tiên sư cái lũ Trung quờ (Trung quốc),
Sao bay còn muốn xâm lờ (xâm lấn) Việt Nam.
Hải phận choa đã rõ ràng,
Bay đừng cậy thế giàu sang hiếp người.

Biển Đông dậy sóng muôn nơi,
Cũng không thay đổi biển trời nước Nam,
Biết bao nhiêu kẻ ngoại bang,
Lâm le xâm chiếm đã hàng từ lâu.

Dù cho biển có bạc đầu,
Trăm năm mưa nắng giãi dầu gió sương.
Chưa cần nói đến tài nguyên,
Nghìn năm biển vẫn còn duyên với đời.

Tiên sư cái lũ giời ơi !
Vừa ăn cướp, vừa la trời sợ chưa ?
Choa đây từ trước tới giờ,
Vẫn trung kiên với ngọn cờ tiên phong.

Dù cho bay có cuồng ngông,
Muốn thôn tính hết biển Đông, đất liền
Thì dân choa khắp mọi miền
Đồng tâm hiệp lực đứng lên diệt thù.

Tiên sư cái lũ Trung khù (tru khùng)
Một loài chỉ biết hít khu rồi cười
Choa đây đã quyết chí rồi
Sợ chi cái lũ ăn rồi ngông nghênh.

Đất trời choa mãi tươi xanh,
Con Hồng cháu Lạc sáng danh đời đời.
Đừng hòng cậy thế hiếp người,
Bởi dân choa đã sục sôi căm hờn.

Tiên sư cái lũ gian tham,
Dám vào lãnh hải Việt Nam hoành hành.
Không vì mục đích chiến tranh,
Thì bay đừng có tung hoành nghe chưa?
Hà Nội, 01/6/2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét