Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2011

ÔNG SÁU DÂN - VÕ VĂN KIỆT


"Mỗi người có cách hành động và thể hiện lòng yêu nước khác nhau, tùy theo hoàn cảnh và chỗ đứng của mỗi người trong xã hội!"

"Tổ quốc không phải của riêng người cộng sản, cũng không phải của riêng tôn phái nào, mà là cội nguồn cảm thông và gắn bó chặt chẽ đại đoàn kết dân tộc!"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét