Thứ Hai, 1 tháng 8, 2011

Chết...... Cười với cụ TranNhuongCHÂN DUNG NHÀ THƠ TRẦN NHƯƠNG
Đào Quang Thép

Chống Mỹ ông ở Trường Sơn

Ngự trong hang đá, sướng hơn nhà lầu

Lính ăn măng nứa, măng vầu

Ông xài đồ hộp, chè Tầu, lương khô

Hết vẽ tranh lại làm thơ

Bao nhiêu người mẫu mộng mơ ông xài

Về hưu ông mở website

Ông tung lên mạng những bài giật gân

Blogger đủ thành phần

Người mẫu cũ mới chen chân lách vào

Món ngon hải vị sơn hào

Thương ông trên bảo… dưới nào có nghe !

Tranh Trần Nhương

70 NĂM TRE VẪN…CỨNG, DÀI
Vũ Hiển
Tặng Trần Lão gia

Bẩy mươi vẫn “ cứng ”, vẫn… dài
Cây tre trăm đốt khó ai sánh bằng
Giữa đời cứ đứng thẳng băng
Khi cứng, lúc dẻo ai bằng… Trần Nhương
Lá xanh che rợp nẻo đường
Gai sắc xé toạc những phường tà ma
Thân tre vẫn óng nuột nà
Lên lên xuỗng xuống vào ra… suốt ngày!
Khối E… khoái cụm Tre này
Cứng - Dài - Dai - Dẻo sánh tày… chi chi ???...

HP. 23-3-2010

1 nhận xét: