Thứ Hai, 19 tháng 9, 2011

CÔN TRÙNG ĐỀ NGHỊ ĐƯA VÀO SÁCH ĐỎ

Tôi đã chụp được một số bức ảnh về loài châu chấu trên núi Tam Đảo, nhưng không phải là nhà chuyên môn, nên muốn nhờ các nhà khoa học nghiên cứu và có thể kết luận hai loài côn trùng sau đây có phải là loài hiếm ở Việt Nam để đưa vào sách đỏ.

Đây là châu chấu bình thường, hay phá hoại mùa màng, còn sinh sôi và phát triển rất nhiều.

Nhưng con châu chấu này thì ít gặp.Và con này nữa, thoạt nhìn tưởng cái cành tre, nhưng thực đó là một loại côn trùng rất hiếm gặp.


1 nhận xét: