Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2012

16 CHỮ VÀNG CỦA HOÀNG GIÁP NGUYỄN KHẮC NIÊM

Hoàng giáp Nguyễn Khắc Niêm (1889-1954) là một đại thần triều Nguyễn, nguyên Tham tri Bộ Hình, Phủ doãn Thừa Thiên, Quyền Tổng đốc Thanh Hóa. Ông sinh năm 1889 tại làng Gôi Vị, nay là xã Sơn Hòa,huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

   

Tôn tộc đại quy

 祿  

Tôn lộc đại nguy

   

Tôn tài đại thịnh

   

Tôn nịnh đại suy.

(Đề cao nòi giống ắt đại hòa hợp

Coi trọng bổng lộc ắt đại nguy nan
Tôn trọng tài năng, ắt đại phồn thịnh
Ưa thích xiểm nịnh, ắt đại suy vong.)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét