Thứ Hai, 19 tháng 3, 2012

Biển cấm để làm gì ?Tấm ảnh này (Được chụp ngày 18/03/2012) ở trại cải tạo Thanh Hà. Không biết dùng để cấm ai, ai là người bị cấm và ai là người ra lệnh cấm. Biển cấm đó nhưng vẫn có người quay phim từ bên trong ra, và tất nhiên là có người chụp ảnh từ bên ngoài vào mới có được tấm ảnh.

Đúng là quân hồi vô phèng, tấm ảnh cho thấy sự bát nháo về các hành xử theo quy định của quan và dân trong xã hội hiện nay.

Tất nhiên là quan quay phim vi phạm biển cấm, cho nên dân mới chụp ảnh theo.

3 nhận xét:

  1. biển báo chỉ có hiệu lực đối với mặt phải - phía mà ta nhìn thấy điều cấm từ biển ấy. Giống như biển báo giao thông vậy

    Trả lờiXóa