Thứ Ba, 20 tháng 3, 2012

DANH SÁCH ỦNG HỘ TIỀN MẶT CHUƠNG TRÌNH THĂM, KHÁM SỨC KHỎE VÀ TẶNG QUÀ CHO CÁC EM HỌC SINH KHOEN ON - T.U - L.C

1. Maidichcity: 1.000k *
2. Theaanh_72: 500k *
3. Rybicka: 1.000k*
4. Tiền thừa của chuyến đi TaGia ngày 16-18/12/2011: 21.781k + tiền lãi n/h: 762k.
5. Manhcsic: 500k *
6. 
Gấu nhà cụ Duc1404: 385k*
7. Hilux14p: 500k *
8. Hội Hổ: 2.000k
9. Cuncon_kiss: 500k*
10. Tiền off ngày 13.03.2012 còn lại: 62k*
11. BMW252: 500k*
12. Hoàng Anh (bạn của Gấu nhà Rybicka): 1.000k
13. Leviatang: 500k
14. 
Doanhlilama: 300k*
15. Dân Nghệ: 500k*
16. Jingyongle: 500k*
17. Chị Thanh Thủy (bạn Prado1986): 1.000k
 *
18. Chị Kim Khánh: 500k* (công ty VTC Intecom)*
19. Hoàng Thành Trung: 200k 
(công ty VTC Intecom)*
20. Cao Bích Sinh: 100K (công ty VTC Intecom)*
21. Cô Hạnh:100k (công ty VTC Intecom)*
22. Phan Mạnh Hà: 200k (công ty VTC Intecom)*
23. Đoàn Hòa Bình: 200k (công ty VTC Intecom)*
24. Phan Thu Hương: 200k (công ty VTC Intecom)*
25. Sauken: 1.000k*
26. Thu Lan: 500k*
27. Pupil: 500k*
28. Indeacar: 500k*
29. Tiền off ngày 18/03/2012: 100k*
30. Chị Liên: 1.000k* (tạp chí truyền hình số VTC)
31. Nothing: 300k*
32. Xebokeoto: 500k*
33. Cụ Bình: 500k* (bạn Xebokeoto)
34. Cụ Chiến Starek: 500k*
34. Khanhsilk: 500k*
36. Rượu quốc lủi: 500k*
37. Sakura: 300k*
38. Bác Vũ Đình Thịnh: 1.000k*
39. Phạm Hà Phương: 500k*
40. Harrynh: 500k*

Tổng cộng: 43.490k 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét