Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2012

BÁO CÁO THU QUỸ CHƯƠNG TRÌNH "TRUNG THU MIỀN SƠN CƯỚC" UPDATE ĐẾN 15/09

 1. Hiền Giang Lê (nhận 06/09): 300.000 vnđ 
 2. Ha Vu: 100,000 vnđ
 3. Hieunguyenht (nhận 11/09): 200,000 vnđ
 4. Nguyễn thị Hải Ninh (11/9-10h54): 100,000 vnđ
 5. Kim Ngoc Huynh (12/9 - 8h): 500,000 vnđ
 6. Trần Thị Trường (12/9 - 10h23): 2,000,000 vnđ
 7. Anh Nhật Đăng Ngô: 500,000 vnđ
 8. Huyền Phạm: 200,000 vnđ
 9. Đoàn thị Giao Xuân:          500,000 vnđ
 10. Phạm thị Hường:          100,000 vnđ
 11. Anh Tùng Dtt:          500,000 vnđ
 12. Vân Anh Đỗ:          200,000 vnđ
 13. Lê Thị Hồng Hạnh (14/9 - 10:57): 150,000 vnđ
 14. Ẩn danh (bạn CHC - 14/9.14h30): 2,000,000 vnđ
 15. Chị Nguyễn Tuyết Hạnh (bạn CHC): 500,000 vnđ
 16. Blog Anh Đỗ (bạn CHC - 15/9.10h10): 1,000,000 vnđ
 17. Em Nhật Minh: 100,000 vnđ
 18. Nguyễn thị hồng Phượng (Trường QT Pháp): 3.000.000

Cộng  từ 12/09 đến hết ngày 15/09/2012 đã nhận : 11.950.000 vnđ 
Tổng cộng đến hết ngày 15/09/2012 đã nhận : 11.130.000 + 11.950.000 = 23.080.000 vnđ

Danh sách ủng hộ bằng hiện vật:
 1. Chị Huỳnh Liên : Quần áo 40kg

1 nhận xét:

 1. Nguyễn Thị Hồng Phượng Thành ạ!

  Trả lờiXóa