Thứ Hai, 17 tháng 9, 2012

BÁO CÁO THU QUỸ CHƯƠNG TRÌNH "TRUNG THU MIỀN SƠN CƯỚC" UPDATE ĐẾN 17/09


 1. Ẩn danh ( 17/9-14:12): 3,500,000 vnđ
 2. Trần Hùng Thịnh ( 17/9 -10:04): 200,000 vnđ
 3. Mr Việt Sài Gòn: 100,000 vnđ
 4. Nguyễn Ngọc Mai (Bạn LBV): 200,000 vnđ
 5. Vũ Bích Ngọc (bạn LTN): 1,000,000 vnđ
 6. Phan Thị Anh Tú (Bạn LTN): 500,000 vnđ
 7. Tùng Aroma (Bạn LTN): 500,000 vnđ
 8. Trương Văn Dũng: 100,000 vnđ
 9. Hạnh Hedehus (ĐM : 1,700,000 vnđ
 10. Ẩn danh (Bạn CHC-Mua giày - 17/9-11:45:: 3,000,000 vnđ
 11. Ân danh ( Bạn NVN - 17/9 - 14:12):  3,000,000 vnđ
 12. Cha Quỳnh (Giáo Xứ Thái Hà - Bạn NBG): 1,000,000 vnđ
 13. Hoàng Quốc Nghi (17/9 - 10:53): 700,000 vnđ
 14. FB Anh Trần (17/9 -09 - 13:56): 200,000 vnđ
 15. Ẩn danh (17/09-14:13): 200,000 vnđ
 16. Ẩn danh (17/09-14:14): 500,000 vnđ
 17. Nguyễn Thị Thanh ( 17/9-14:12) 3,500,000 vnđ
 18. Đình Hà 200,000 vnđ
 19. Lê Huyên (Bạn Tùng Dtt): 200,000 vnđ
 20. Phi Tiến Chung:  200,000 vnđ
 21. Báo Dân Luận (danluan.org - 200 USD): 4,164,000 vnđ
 22. Liên Huỳnh: 1,000,000 vnđ
 23. Bạn Bờm: 500,000 vnđ
 24. Nguyễn Cường:  300,000 vnđ

Cộng  từ 15/09 đến hết ngày 17/09/2012 đã nhận : 26.464.000 vnđ 
Tổng cộng đến hết ngày 17/09/2012 đã nhận :  23.080.000 +  26.464 .000  = 49.544.000 vnđ
Xem thêm: Báo cáo đến hết 11/09Báo cáo đến hết 15/09.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét