Thứ Năm, 17 tháng 1, 2013

Cập nhật danh sách những nhà hảo tâm ủng hộ tiền mặt

Cập nhật danh sách những nhà hảo tâm ủng hộ cho chương trình: "Tết ấm áp – chia sẻ thương yêu!"

A/. TIỀN MẶT
Tổng cộng: 56,631,000 đ
1. Nguyễn Quỳnh Anh 500,000
2. Hoàng Yến 500,000
3. Hiền Như Mai 300,000
4. Thảo Nguyên vtl 500,000
5. Anh Vũ Công Thùy 1,000,000
6. Ẩn Danh 300,000
7. Vũ Thị Phượng 100,000
8. Nguyễn Cao Liên 500,000
9. Hoàng Thu Hà 1,000,000
10. Vũ Thị Nhuần 1,000,000
11. Kim Ngọc Huynh 500,000
12. Tran Si Thanh Tri 000
13. Nguyễn Hồng Kiên và 2 bạn 1,500,000
14. Chị Bùi Hằng 1,000,000
15. Hoang Ha 7923 300,000
16. Vọng Khúc 4,200,000
17. Bạn Dư Mạnh Tuấn 300,000
18. Bang chủ cái bang 500,000
19. Nguyễn Trung Kiên 500,000
20. Hòa Minh Thắng 2,000,000
21. Thần dân gương mẫu 300,000
22. Thái Thu Hà 500,000
23. Thu Hà Nội 500,000
24. Liên Huỳnh 1,000,000
25. Ngọc Vũ 1,000,000
26. Nhóm Ra Khơi 3,800,000
27. Đoàn Giao Xuân 500,000
28. Liên Nguyễn 2,000,000
29. Thu Hoài 300,000
30. Nguyễn Ngân Giang 100,000
31. Hoàng Ngân Phương 500,000
32. Đào Kim Hoàng 300,000
33. Hoàng Anh 100,000 

34. Maria Tuyết Nguyễn 6,810,000
35. Thùy Linh 1,000,000
36. Kiều Loan 300,000
37. Nguyễn Thu Hồng 300,000
38. Nhóm Ra Khơi 3,200,000
39. Vân Anh Đỗ 200,000
40. Liberty Nguyễn 500,000
41. Bà Còng 300,000
42. Ẩn danh 1,000,000
43. Phạm Quốc Trung 400,000
44. Hải Châu Phạm 300,000
45. Dzung Nguyen Ntk 500,000
46. Kapi Tran Tran 1,000,000
47. Tùng dtt 1,000,000
48. Cu Tít con bố Nam Nguyễn Hữu 500,000

49. Võ Công Nhựt 511.000
50. Nguyễn Mạnh Hùng-Nguyễn Cường 350,000
51. Bác Thới mặt trời 500,000
52. Đỗ Thu Trang 500,000
53. Vinh Nguyễn 500,000
54. Lưu Đức 500,000

54. Nguyễn Sinh+Long  300,000
55. Gia Hiền + Gia Minh  200,000
56. Đào Thị Thanh Hà 100,000
57. Lưu Việt Hoa  50,000
58. Chu Thủy 200,000
59. Bà Đầu Đinh 100,000

60. Ngô Nhật Đăng 500,000
61. Lê Huế và bạn bè 2,000,000
62. Công ty bạn Lê Huế 560,000
63. Lê Hồng Quang 200,000

64. Nam Hải Phạm 1,000,000
65. Cà Chua 100,000
66. Đỗ Việt Khoa 500,000
67. Bà Giang Thị Thu 1,000,000
68. Phạm Thanh Huyền 500,000

69. Chị Tuyết và bạn bè 1,250,000
70. Phan Thanh Nghiên 500,000


B/. HIỆN VẬT
1 Đoàn Xuân Cao: 2 bao quần áo
2 Người vùng cao: 1 bao quần áo
3 Bạn Kiều Loan: 1 bao quần áo
4 Bạn của VC Lân Thắng - Bích Vượng: 500 cuốn vở học sinh
5 Bạn Hoàng Yến: 1 bao quần áo
6 Anh Vũ Công Thùy: 1 bao quần áo
7 Phan Thị Thanh Tú: 37.5 Kg Mỳ Chũ
8 Anh Lê Hùng: 1 bao quần áo
9 Lê Hồng Quang: 1 bao quần áo
10 Bạn Nguyễn Sinh: 1 Thùng sách vở+Quần áo


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét