Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2013

TRUNG THU NHÂN ÁI

Tiếp nối những thành công trong các hoạt động nhân ái của nhóm "NO-U và những người bạn". Trung thu năm nay  nhóm thiện nguyện "NO-U và những người bạn" sẽ tổ chức một chương trình thiện tâm tại Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật tại Thụy An - Ba Vì.
Mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, chỉ ngày mai thôi, ngày 14/09/2013 gần 400 em thơ - người già và người khuyết tật sẽ được chung vui một tết TRUNG THU NHÂN ÁI.
Mời anh chị và các bạn theo dõi những hình ảnh đã được chuẩn bị.

Nơi "NO-U và những người bạn" sẽ đến


Những em thơ nơi đây

Những mảnh đời bất hạnh

Banner của chương trình

Bà Thu (một tấm lòng nhân ái) trao quà cho chương trình

Sữa dành cho các em thơ

Bánh trung thu

Mỳ dành cho các em ăn dần

Xe tập đi


Đầu Sư Tử cho màn văn nghệ


Gạo


Hoa quả vui liên hoan


1 nhận xét: