Thứ Năm, 21 tháng 7, 2011

LỜI CHÚC MỪNG

Nhiệt liệt chúc mừng kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa mười ba - Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành công tốt đẹp!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét