Thứ Ba, 12 tháng 7, 2011

Tiên sư chúng mày (3) - Hà Bắc Blog

Hôm nay họp “bảo đảm thi”
Nên dùng điện thoại chạy đi thăm làng
Sang anh Mô mới ngỡ ngàng
Thì ra Bộ chửi vẫn đang khơi mào.

Bực mình nên viết mấy câu
Chửi thêm bài nữa, trước sau cho đà (cho đã).
Tiên sư chúng mày phần ba
Hãy nghe cho thấu dân choa ngọt ngào.
*
* *

Tưởng là yên đã bấy lâu
Anh em, đồng chí gặp nhau luận bàn
Tô cho mười sáu chữ vàng
Đẹp như cái thủa giàu sang bạn hiền.

Ngờ đâu một lũ Hán điên
Đứng đầu là tướng Bành Khiêm tham tàn
Đang nhăm nhe dạy Việt Nam
Đã ăn cướp lại la làng… luật chi?

Rằng bay một lũ thâm si
Anh em, đồng chí… tin gì tụi bay
Rằng bay một lũ mặt dày
Ngang nhiên cướp giữa ban ngày… Biển Đông.

Biển này sử sách cha ông
Ngàn năm bia đá tạc trong đất trời
Hoàng, Trường Sa đã bao đời
Dân Nam nước Việt tin lời núi sông.

Đã từng thấm máu Lạc – Hồng
Bao nhiêu thế hệ quyết không phụ lòng
Dù cho bay có cuồng ngông
Lười bò bay liếm từ trong ra ngoài.

Hỡi ông Bành tướng kia ơi
Đừng có diễu võ dương oai xứ này.
Hãy chờ xem sẽ có ngày
Thây ma bay sẽ chất đầy Biển Đông.

Bạch Đằng giang sấm oai phong
Chiến công hiển hách vang trong đất trời.
Chương Dương, Hàm Tử một thời
Xác quân xâm lược tanh hôi một vùng.

Dù bay tiếp tục điên khùng
Muốn thôn tính hết một vùng gần xa
Lưỡi bò bay cố vẽ ra
To mồm lớn tiếng kêu la của Tàu.

Bay là một lũ đầu trâu
Ngu chi ngu lạ ngu bao kiếp rồi
Về xem sử sách bay coi
Có ai công nhận xứ người của bay.

Choa đâu sợ lũ mặt dày
Cậy ta nước lớn sang đây hiếp người
Dân Nam nước Việt ta ơi!
Hãy mau đứng dậy trong ngoài đồng tâm.

Đánh cho tan lũ cuồng ngông
Đánh cho chúng biết Lạc Hồng Việt Nam
Đánh cho ông tướng Bành Quang
Không còn biết đến Khiêm nhường nơi đây.

Khôn hồn thì hãy xéo ngay
Kẻo không bay chẳng có ngày lui quân
Choa đây đồng sức đồng lòng
Đạp đầu Bành tướng cái ông Quang Khiềm

Sợ gì một lũ sói điên…

HàNội, 27/6/2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét