Thứ Tư, 12 tháng 9, 2012

BÁO CÁO THU QUỸ CHƯƠNG TRÌNH "TRUNG THU MIỀN SƠN CƯỚC"

Danh sách ủng hộ bằng tiền mặt
 1. Chị Lirbety Nguyen: 2.000.000 vnđ
 2. Anh Tuan Pham Manh: 1.000.000 vnđ
 3. Anh Khang Phan: 200.000 vnđ
 4. Chị Holan Ho: 500.000 vnđ
 5. Anh Chú Tễu : 300.000 vnđ
 6. GĐ Bích Vượng: 200.000 vnđ
 7. Bác Bà Còng: 200.000  vnđ
 8. NVN (ẩn danh): 2.000.000 vnđ
 9. Bác Ngiêm Việt Anh: 200.000 vnđ
 10. Anh Bùi Tiến Hưng: 200.000 vnđ
 11. LP VNMK03410: 700.000 vnđ
 12. Chú Đặng Văn Lập: 300.000 vnđ
 13. Đóng góp Trung thu - giấu tên:  500.000 vnđ
 14. Bác Lê Hùng: 100.000 vnđ
 15. Anh Ngữ Vũ Quốc: 100.000 vnđ
 16. Bác Nguyễn Văn Liên : 300.00 vnđ
 17. Anh Đỗ Quốc Hiệp : 200.000 vnđ
 18. Bạn Từ Anh Tú: 200.00 vnđ
 19. Bạn Anh Trương Ba Không : 50.000 vnđ
 20. Anh Trương Ba Không: 50.000 vnđ
 21. Hai Bác Khánh - Bác Trâm : 100.000 vnđ
 22. Anh Bùi Trung Nguyên : 100.000 vnđ
 23. Bác Nguyễn Hồng Kiên : 300.000 vnđ
 24. Nhà Chị Nga Thụy : 100.000 vnđ
 25. Tiền của No-U: 230.000 vnđ
 26. Giấu tên ủng hộ Trung Thu: 1.000.000 vnđ

Tổng cộng đến hết ngày 11/09/2012 đã nhận : 11.130.000 vnđ 

Danh sách ủng hộ bằng hiện vật
 1. Chị Aqua Phạm ủng hộ túi đựng bánh 
 2. Hoa Dã Quỳ ủng hộ khuôn NoU "trị giá 1.200.000 vnđ"
 3. Anh Vova: 2 tivi đã sử dụng còn tốt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét