Thứ Ba, 13 tháng 5, 2014

Biểu tình phản đối china xâm lược biển Đông - Ở trước cửa đại sứ quán china

Biểu tình sáng nay tại vườn hoa lê nin, trước cửa đại sứ quán china đã được nhà cầm đồ thuê nhiều đoàn viên và quần chúng tự phát đến với mục tiêu chính là phản biểu tình, không cho người dân nói lên đúng tiếng nói của mình. Họ phải viện đến cở đỏ búa liềm và một tay chủ trò đeo thẻ phóng viên (Nhưng mọi người zoom ra sẽ thấy thẻ PV của lễ cầu siêu).
Thanh niên tự phát và an ninh sẵn sàng gây gổ để đánh người, chúng định đánh tráng sỹ họ Trương với lý do không được hô Ngụy văn Thà - theo chúng NVT là ngụy).
Biểu ngữ họ dùng phải cài thêm dòng chữ: "Tẩy chay lời kêu gọi biểu tình của 20 tổ chức phản động tay sai việt tân" và trên cổ tay những thành viên nhóm luôn đi gây rối cùng đeo một sợi dây màu đỏ.
Có một số anh chị em No-U tham gia nhưng tách đoàn biểu tình riêng khi tuần hành phản đối china từ cửa ĐSQ đến nhà hát lớn Hà Nội. (sẽ cập nhật sau)
Sơ qua như vậy. Theo tôi thì nói chung về lời kêu gọi biểu tình MDQD là một vở tuồng trong đại tấn tuồng diễn dở của nhà cầm đồ này! Bởi nếu có cãi chầy cãi cối với quan thầy bắc kinh cũng khó bởi trương cả búa liềm lên rồi.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét