Thứ Ba, 13 tháng 5, 2014

Biểu tình phản đối china xâm lược biển Đông - Bên Dân bên đảng.

Vì đâu nên nỗi?
Vì nhà cầm đồ hèn hạ nên lòng Dân ly tán.
Đồng bào với đồng bào không cùng chung chiến tuyến thì đừng hỏi tại sao?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét