Thứ Hai, 5 tháng 3, 2012

BIA HÀ NỘI 5

MỜI CÁC ANH CHỊ VÀ CÁC BẠN XEM NỐT ENTRY CUỐI CỦA VỤ CHAI BIA HÀ NỘI CÓ DỊ VẬT RẤT TO NÀY MÀ VÔ TÌNH TÔI CÓ ĐƯỢC.
KẾT CỤC CUỐI CÙNG LÀ CÔNG TY BIA HÀ NỘI TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC ĐỀ NGHỊ CỦA KHÁCH HÀNG VÌ HAI LÝ DO:
1/. KHÁCH HÀNG CHƯA SỬ DỤNG CHAI BIA
2/. SAU THỜI GIAN KHÁ DÀI CHỜ ĐỢI KẾT QUẢ THƯƠNG LƯỢNG, CHAI BIA ĐÃ HẾT HẠN SỬ DỤNG.
Và chai bia này tôi vẫn đang bảo quản đảm bảo nguyên trạng.
Tất cả các anh chị em ai có nguyện vọng sở hữu chai bia này, và giá trị thu được tôi xin cam kết sẽ hoàn toàn sử dụng vào mục đích từ thiện xin liên hệ với tôi qua Email. Giao dịch tại Hà Nội.

1 nhận xét: