Thứ Bảy, 3 tháng 3, 2012

NỔ KINH!

Bố bảo đêck dám làm đâu, nó lại cho cái chuyên án thì đời ra cái lạt!


"lực lượng Thanh tra lúc đó báo cáo đó là xe của bên công an, tôi nói thẳng là xe của công an hay của ai cũng cẩu hết"


Bộ trưởng nói hay thằng đánh máy viết lủng củng vậy: "lúc đó báo cáo đó"
Của công an hay của ai cũng cẩu: Cẩu lên xe cẩu chứ không phải cẩu - chó đâu nhé!

2 nhận xét: