Thứ Tư, 25 tháng 7, 2012

THÁNG 7 THĂM THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ

Cổng thành ngày nay

Những thanh niên  - sinh viên đến viếng những anh hùng liệt sỹ


Những tháng ngày lịch sử được ghi lại

Lắng nghe những chiến công

Một đoạn tường thành cổ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét