Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2012

THẮP CHO NGƯỜI DƯỚI CỎ

Chung Le
(Viết cho một ngày tháng Bảy)

Thắp nén hương cho những người dưới cỏ

Đất nước binh đao – huynh đệ tương tàn

Mẹ thắt ruột từng đêm nghe súng nổ

Đạn phía nào cũng trắng những khăn tang


Xin được hát cho những người dưới cỏ

Bao thắng thua – được mất đã lùi xa

Ru thanh thản – ngàn năm yên giấc ngủ

Giọt lệ khô trên khóe mắt mẹ già.

Xin được thắp cho những người dưới cỏ

Xin được hát cho những người dưới cỏ

Cho yêu thương trên mặt đất nở hoa

(NY Tháng 7 – 2010)

2 nhận xét: