Thứ Hai, 21 tháng 5, 2012

Nghệ thuật

Bình minh nào trong tay em

Bắt giữ hư vô
Nguồn: Nhiếp ảnh.otofun.net

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét