Thứ Hai, 8 tháng 9, 2014

CLB BÓNG ĐÁ NO-U FC RA SÂN LẦN THỨ 120 - 07/09/2014

Hôm nay No-U FC ra sân với tinh thần ủng hộ Mạng lưới Blogger Việt Nam bằng khẩu hiệu CHÚNG TÔI MUỐN BIẾT...

- Chúng tôi muốn biết lãnh đạo Đảng và nhà nước có định giữ biển đảo Việt Nam không?
- Chúng tôi muốn biết tại sao biểu tình chống Trung Quốc xâm lược lại bị đánh đập bỏ tù?
- Chúng tôi muốn biết quân đội NHÂN DÂN Việt Nam đặt Đảng hay đất nước lên trên hết?

Và cũng hôm nay, No-U FC đã kết nạp thêm hai thành viên mới, đó là Minh Hạnh và Minh Đức.
Kính mời các bạn và các anh chị theo dõi mọt số hình ảnh ghi lại trên sân chiều nay.